KinderPsy Educatie is een trainingsbureau voor professionals in het onderwijs. Wij zijn gelieerd aan KinderPsy praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie in Hilversum. Ons doel is om vanuit een wetenschappelijke invalshoek kennis en vaardigheden te vergroten op het gebied van leren en gedrag in de klas.

Ons team

Image
Dr. Diana Smidts, oprichter

Diana Smidts is GZ-psycholoog, Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Zij is lange tijd werkzaam geweest als universitair docent en onderzoeker aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Haar expertise ligt op het gebied van zelfsturing, executieve functies en ADHD. Samen met co-founder Mariëtte Huizinga ontwikkelde zij de Nederlandstalige versie van de BRIEF, een vragenlijst om executieve functies in kaart te brengen bij kinderen en jongeren. Diana Smidts is auteur van verschillende boeken en artikelen. Samen met Mariëtte Huizinga schreef zij Gedrag in Uitvoering, over executieve functies bij kinderen en jongeren. Binnenkort verschijnt haar nieuwste boek Zelfsturing in de klas (voorjaar 2018, Uitgeverij Nieuwezijds). 

Image
Dr. Mariëtte Huizinga, mede-oprichter

Mariëtte Huizinga is ontwikkelingspsycholoog en Universitair Hoofddocent aan de afdeling Pedagogische Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij doet onderzoek naar executieve functies bij kinderen en jongeren, met een focus op de schoolcontext. Mariëtte Huizinga is auteur van verschillende vragenlijsten en boeken, waaronder de BRIEF en Gedrag in Uitvoering

Image
Dr. Mariët van der Molen, trainer

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog. Na haar werk in een klinische setting, heeft zij jarenlang gewerkt als docent en onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich onder andere op executieve functies bij gemiddeld begaafde kinderen en jongeren, en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Mariët van der Molen verzorgt lezingen en nascholingscursussen over executieve functies bij kinderen en jongeren voor leerkrachten, pedagogen, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en andere professionals die werken in de jeugdzorg, jeugd-GGz, justitiële sector of onderwijs.

Image
Drs. Manja van der Kooij, trainer

Manja van der Kooij is GZ-psycholoog. Zij werkt ruim 16 jaar in een klinische setting met kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Haar specialisme ligt op het samengaan van leerstoornissen (zoals dyslexie) en andere stoornissen (zoals ADHD of autisme). Manja van der Kooij verzorgt intervisiebegeleiding en biedt individuele ondersteuning en advies op maat aan onderwijsprofessionals. Naast haar werkzaamheden bij KinderPsy Educatie is Manja als kinderpsycholoog werkzaam bij de Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht.

Image
Drs. Liesbeth Knol-Urbach, trainer

Liesbeth Knol-Urbach is orthopedagoog NVO, LVSC-geregistreerd supervisor en coach. Zij wil het hart van onderwijs tot bloei brengen door naast begeleiding aan leerlingen/studenten ook leerkrachten /docenten in beweging te brengen vanuit wie zij zelf zijn als mens. Liesbeth verzorgt trainingen, lezingen en nascholingscursussen aan leerkrachten, docenten en andere onderwijsprofessionals in zowel basis, voortgezet als mbo onderwijs. Naast haar werk bij KinderPsy Educatie is Liesbeth werkzaam als studentadviseur in het mbo en werkt zij voor Work&Life Center als supervisor in onderwijs.   

Image
Linda Oberdorfer-Remkes, officemanager

Linda Oberdorfer-Remkes is onze officemanager. Naast haar werkzaamheden voor KinderPsy Educatie is zij doktersassistente.